Obsługa kadrowo – płacowa

Oferta » Obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa kadrowo – płacowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy :

Płace:

- sporządzanie list płac zgodnie z zawartymi umowami o pracę,

- sporządzanie umów cywilno- prawnych oraz ich rozliczanie,

- sporządzanie deklaracji PIT pracowniczych ( PIT-4,PIT-11,PIT-40, PIT-8 )

- sporządzanie rozliczenia ZUS,

 

Kadry:

- dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy ,

- prowadzenie akt osobowych,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- prowadzenie ewidencji urlopów i pozostałych nieobecności w pracy,

- obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych,

- sporządzanie regulaminów pracodawcy