Obsługa rachunkowo-księgowa

Oferta » Obsługa rachunkowo-księgowa

Obsługa rachunkowo-księgowa

prowadzenie :

- ksiąg rachunkowych podstawowych oraz pomocniczych,

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,

- zryczałtowanego podatku dochodowego,

- ewidencji rozliczenia podatku VAT ,

 

sporządzanie:

- deklaracji podatkowych ( PIT, VAT, CIT, ) oraz ZUS,

- sprawozdań podatkowych ,

- rocznych rozliczeń PIT